เทคนิคการสื่อสาร
SHARE

MagnetoTalk EP13 – เทคนิคการสื่อสารกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ

การสื่อสารที่ดีอาจจะไม่ได้หมายถึงความโดดเด่นในทักษะการพูดเท่านั้น แต่ทักษะการฟังก็สำคัญไม่แพ้กัน เพราะเมื่อเราตั้งใจฟังมากขึ้น ก็จะทำให้รับรู้และเข้าใจสิ่งรอบข้างมากขึ้น จนสามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

MagnetoTalk ใน EP นี้ อั้ม Account Executive จาก Magnetolabs จะมาบอกเล่าถึงเทคนิคการสื่อสารกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เราได้ทำความเข้าใจไปพร้อมๆ กัน

New call-to-action

Author

Thanawat Bhocasathit

Account Executive ของ Magnetolabs ชื่นชอบการท่องเที่ยวและดนตรี สนุกสนานไปกับเรื่องราวต่างๆ ที่เข้ามาทั้งในชีวิตส่วนตัว และชีวิตการทำงาน
Account Executive ของ Magnetolabs ชื่นชอบการท่องเที่ยวและดนตรี สนุกสนานไปกับเรื่องราวต่างๆ ที่เข้ามาทั้งในชีวิตส่วนตัว และชีวิตการทำงาน

Related Blog

Leave Your Comment