SHARE

MagnetoTalk EP12 – นอนอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

เพราะการนอนหลับ เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เราใช้เวลากว่า 1 ใน 3 ของวันไปกับการนอนหลับพักผ่อน
ซึ่งการนอนหลับเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีได้นั้น นอกจากปัจจัยในร่างกายแล้ว สภาพแวดล้อมในห้องนอนก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องที่สำคัญ
MagnetoTalk ใน EP นี้ ฝ้าย Project Coordinator จาก Magnetolabs จะชวนคุณมาเปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับการนอน เพื่อให้คุณพักผ่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

New call-to-action

Author

aphatsanan

Related Blog

Leave Your Comment