SHARE

MagnetoTalk EP3 – การดูแลต้นไม้ที่ปลูกในออฟฟิศ

สำหรับคนที่ทำงานในออฟิศหลายคน อยากจะมีพื้นที่สีเขียวเล็กๆบนโต๊ะทำงาน จึงเลือกซื้อต้นไม้เล็กมาประดับโต๊ะเอาไว้ เวลาผ่านไปก็พบว่าต้นไม้ที่เอามาปลูกนั้นอ่อนแอและตายลงไป ทั้งที่รดน้ำดูแลอยู่เป้นประจำ

MagnetoTalk ในตอนนี้จะนำเสนอวิธีการดูแลต้นไม้ในออฟฟิศให้มีชีวิตชีวา แข็งแรง และอยู่กับเราได้นานขึ้น โดย Speaker ฝ้าย Project coordinator ของ Magnetolabs ผู้รักในการปลูกต้นไม้และศึกษาด้านการปลูกต้นไม้อย่างเชี่ยวชาญในช่วงที่เรียนอยู่มหาวิทยาลัย

New call-to-action

Author

aphatsanan

Related Blog

Leave Your Comment