We are hiring

Web Project Manager

Web Project Manager จะได้บริหารจัดการโปรเจกต์เว็บไซต์ที่สร้าง Impact ให้ทั้งกับแบรนด์/ธุรกิจ และผู้ใช้จริง และเนื่องจาก Web Project Manager จะต้องเป็นคนที่มีความรู้รอบ คุณจะได้เรียนรู้เรื่องของการตลาด ธุรกิจ ดีไซน์ และเทคโนโลยี ในทุกๆ วันที่ทำงาน เพื่อให้ผลงานเว็บไซต์ที่ออกมานั้นสามารถช่วยให้ลูกค้าไปถึงยังเป้าหมายได้อย่างที่วางแผนไว้ได้อย่างแท้จริง

Responsibilities:

 • ดูและรับผิดชอบโปรเจกต์การทำเว็บตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ
 • สรุป requirements และกำหนดงบประมาณเพื่อนำเสนอลูกค้า
 • วางแผนการทำงานอย่างละเอียดและควบคุมให้การทำงานของทุกฝ่ายเป็นไปตามที่วางแผนเอาไว้อย่างราบรื่น
 • ทำงานรวมกับทีมงานทั้งฝ่าย Design, Technology และ Marketing เพื่อทำให้โปรเจกต์สมบูรณ์
 • ส่งมอบเว็บที่มีคุณภาพตามที่กำหนดให้กับลูกค้าได้ตรงเวลา
 • จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ เช่น requirement specifications และ project deliverable checklist เป็นต้น
 • แบ่งงานให้ทีมงานแต่ละคนได้อย่างเหมาะสม และคอยติดตามงานที่แจกแจงไป ให้ตรงไปตามเป้าหมายที่วางไว้
 • จัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ข้อผิดพลาด การทำงานที่ไม่เป็นไปตาม Timeline ที่กำหนด และนำเสนอแนวทางในทางแก้และป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน
 • มองหาโอกาสที่จะพัฒนาโปรเจกต์ให้ดีขึ้นอยู่เสมอ

Characteristic:

 • Well organized
 • Strong analytical, problem-solving skills.
 • Fast learning and self-motivated
 • Team player
 • Growth mindset
 • Comfortable with using technologies (we run our entire company with tools like HubSpot, Slack and many more)

Requirements:

 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป เข้าใจกระบวนการสร้างเว็บไซต์จริงตั้งแต่ต้นจนจบ
 • มีความสามารถในการจัดการเวลาได้อย่างดีเยี่ยม ทั้งกับตัวเอง และทีมงาน
 • มีทักษะการสื่อสารดีเยี่ยม ทั้งการพูดและการเขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • คุ้นเคยกับระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์หรือ CMS อย่าง WordPress
 • เข้าใจการทำงานพื้นฐานของ HTML & CSS
 • มีความรู้เรื่องของขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์พื้นฐาน ตั้งแต่การออกแบบ UX/UI ไปจนถึงการเขียนโปรแกรม Front-end, Back-end, CMS
 • เข้าใจการทำงานของ SEO, Content Marketing และ Google Analytics
 • มีพื้นฐานและความเข้าใจในด้านของ Website Technical เป็นอย่างดี
 • สามารถที่จะวิเคราะห์และตรวจสอบปัญหาเบื้องต้นหาพบปัญหาของเว็บไซต์ได้
 • มีประสบการณ์ในการบริหารโปรเจกต์โดยใช้โปรแกรมอย่าง Trello, Asana, ActiveCollabs หรือโปรแกรม Project Management อื่นๆ
 • สามารถจัดการงานได้หลายๆ โปรเจกต์พร้อมๆ กัน โดยที่ยังสามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนดเวลา
 • สามารถทำงานภายได้แรงกดดันได้ดี

Submit your application

 • Please introduce yourself, who you are, why do you want to pursue this career opportunity
 • In case of new grad, please use None
 • Please enter referrer’s full name in English (if any)