our service

Inbound Marketing

ดึงดูด ผูกใจ และฟูมฟักให้เขาพร้อมเป็นลูกค้าของคุณเอง

Inbound Marketing in a Nutshell

01

Attract More Visitors

สร้างทราฟฟิกคุณภาพ เราช่วยคุณดึงดูดคนที่ใช่ คนที่พร้อมจะเป็นลูกค้าของคุณเข้ามาให้มากขึ้น

02

Convert More Leads

ไม่ปล่อยให้ทุกโอกาสหลุดลอย สร้างความเป็นไปได้ในทุกโอกาสที่มีใครเขามา เปลี่ยนคนแปลกหน้าให้เป็นคนรู้จักและติดตามคุณ

03

Nurture Your Leads

ไม่ใช่ทุกคนที่พร้อมจะซื้อตั้งแต่แรก เราช่วยคุณ ‘ฟูมฟัก’ ว่าที่ลูกค้า ให้เขาพร้อมที่จะซื้อของของคุณ

Our Processes

Inbound Marketing Strategy

ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การวางแผน เป้าหมายของคุณคืออะไร และเราจะบรรลุเป้าหมายไปด้วยกันได้อย่างไร เราจะมาวางแผนการร่วมกัน

Content Creation

คอนเทนต์แบบที่ “ใครๆ ก็ทำ” นั้นไร้พลัง เราสร้างคอนเทนต์เจ๋งๆ แบบออริจินอล ทั้งบทความ E-Book และเทมเพลตต่างๆ เพื่อดึงดูด ‘คนที่ใช่’ เข้ามา

Content Promotion

คอนเทนต์จะดีแค่ไหน แต่ถ้าอยู่ผิดที่ผิดเวลาก็ไร้ประโยชน์ เราช่วยคุณส่งคอนเทนต์คุณภาพให้กับคนที่ใช่ ในเวลาและสถานที่ที่เขาต้องการและเหมาะสมที่สุด

Lead Generation

ความได้เปรียบทางธุรกิจคือ ‘ข้อมูล’ ในมือ เราช่วยคุณรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นจากว่าที่ลูกค้าด้วยการส่งมอบคุณค่าเป็นข้อแลกเปลี่ยน

Marketing Automation

ให้ระบบอัตโนมัติช่วย ‘ฟูมฟัก’ ว่าที่ลูกค้าของคุณอย่างเป็นระบบ ไม่ต้องเสียแรงและเวลา แต่ได้คนที่พร้อมจะซื้อจริงๆ มาให้ฝ่ายขายของคุณ

Analytics & Report

วัดผลและวิเคราะห์ผลลัพธ์ พร้อมช่วยคุณปรับแต่งและพัฒนากลยุทธ์ Inbound Marketing เพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้นกว่าเดิม

From Strategy to Execution, We are Here to Help You Succeed in Inbound Marketing

The above explanations are too conceptual?

Our Services Involve…

  • Inbound Marketing Strategy
  • Blogging
  • SEO
  • Social Media Publishing
  • Lead Generation
  • Email marketing
  • Lead Scoring
  • Marketing Automation
  • Analytics & Report

Are you ready to magnetize your customers?

เล่าให้เราฟังเกี่ยวกับธุรกิจของคุณสักเล็กน้อย เพื่อที่เราจะได้เข้าใจความต้องการและเป้าหมายของคุณ

เราเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ (นโยบายความเป็นส่วนตัว)