Industry We Serve

Government Sector

ในฐานะขององค์กรภาครัฐ เป้าหมายของคุณ คือ การให้บริการและสื่อสารกับภาคประชาชน

We Understand
Your Business

เป้าหมายหลักของคุณไม่ใช่แค่การสร้างผลกำไร ดังนั้นกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลและผลลัพธ์ที่คาดหวังจึงแตกต่างจากบริษัทที่มุ่งแสวงหาผลกำไร

How We Help

01

Communicate

เราช่วยคุณผลิตคอนเทนต์สำหรับกระทรวงและแผนกต่างๆ โดยเฉพาะ เพื่อสื่อสารกับกลุ่มผู้รับสารของแต่ละหน่วยงาน

02

Educate

คุณมีฐานความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชนชน เราช่วยคุณเผยแพร่สิ่งที่คุณมีให้แก่ประชาชน
03

Connect

เราช่วยคุณเชื่อมต่อกับประชาชนผ่านโลกดิจิทัลและมอบผลิตภัณฑ์หรือให้บริการที่พวกเขาประทับใจ

Get The Expertise
You Need

วิสัยทัศน์ของคุณผสานกับความเชี่ยวชาญของเรา
เรามั่นใจว่าเราจะเป็น Inbound Marketing Partner ที่ใช่สำหรับธุรกิจ Government Sector ของคุณ

What our
Clients Say

Magnetolabs มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทำ Inbound Marketing

นอกเหนือจากนั้น
อีกหนึ่งจุดเด่นของทีมนี้คือ ความเข้าใจในปัญหาทางธุรกิจ และการดูแลการบริการด้วยความจริงใจครับ
ติรวิทย์ สืบยุบล
พนักงานสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

Let us help you magnetize your customer